Nasi uczniowie regularnie biorą udział w warsztatach prowadzonych zarówno przez wychowawców, nauczycieli, psychologa szkolnego i zewnętrznych specjalistów. Poruszana tematyka odpowiada najistotniejszym wyzwaniom wychowawczym, z jakimi przychodzi się nam mierzyć w szkole. Dużą uwagę przywiązujemy do wzmacniania kompetencji miękkich (umiejętność nawiązywania kontaktów, radzenia sobie w grupie) m.in. poprzez treningi interpersonalne.

Zapraszamy do zapoznania się z częścią projektów, w których bierzemy udział w dziale „Projekty i konkursy