W naszej szkole staramy się pomagać w rozwijaniu pasji naszych uczniów. Młodzież może uczestniczyć w szeregu zajęć pozalekcyjnych i projektowych, dzięki które umożliwiają samorealizację. Wsród propozycji są m.in.:

  • projekty obywatelskie,
  • konkursy,
  • zawody sportowe,
  • warsztaty organizowane przez uczelnie wyższe i instytucje nauki,
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • aktywny wolontariat.

Każdego roku oferta jest poszerzana i dopasowywana do zainteresowań naszej młodzieży – w naszej szkole nie sposób się nudzić!