Uwaga! W naszej szkole nie obowiązuje elektroniczna rekrutacja,

jak do szkół publicznych.

U nas wszystko zaczyna się od wizyty w szkole 🙂

 1. Naboru do klasy pierwszej oraz naboru uzupełniającego do pozostałych klas dokonuje Dyrektor Szkoły.
 2. Stan klasy nie przekracza 18 uczniów.
 3. Okres zapisywania młodzieży do szkoły w ramach naboru na nowy rok szkolny oraz naboru uzupełniającego trwa przez cały rok.
 4. Przez zapisanie rozumie się:
  • złożenie deklaracji woli (pobierz deklarację)
  • spełnienie odpowiednich kryteriów przyjęcia
  • podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego.
 5. Warunki przyjęcia nowych uczniów do PSG są następujące:
  • przedstawienie potwierdzonych ocen z I semestru klasy VI
  • przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen powyżej 4,0
  • przedstawienie wyniku sprawdzianu szóstoklasisty z wynikiem powyżej średniej miasta Gdyni
  • przedstawienie szczególnych osiągnięć i zainteresowań dziecka.
 6. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzupełniającego sprawdzenia wiadomości na zasadzie rozmowy z nauczycielami wiodących przedmiotów (j. polski, j. angielski, matematyka).
 7. Rodzice dzieci przyjętych do PSG zobowiązani są do:
  • rzetelnego wypełnienia „ Ankiety dla Rodziców” (pobierz ankietę)
  • poinformowania szkoły o wszelkich kłopotach zdrowotnych dziecka
  • wykonanie badań psychologiczno – pedagogicznych na żądanie szkoły.
 8. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów.
 9. Dyrekcja PSG może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

Wymagane dokumenty:

 • wypełnienie wstępnej deklaracji zapisania dziecka do PSG
 • oryginał świadectwa szkolnego
 • oryginał wyniku sprawdzianu szóstoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwie fotografie.

PSG w Gdyni jest szkołą płatną – wysokość czesnego i warianty płatności znajdą Państwo tutaj.
Wszystkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w siedzibie szkoły:
Gdynia, ul. Pomorska 39/41 (mapa z dojazdem dostępna jest tutaj).

W wypadku pytań dotyczących szkoły i rekrutacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

885-783-785 (Lucyna Bernardelli, Dyrektor Szkoły)