Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM

Nasza szkoła korzysta z opiek i wskazówek Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM. Jest to niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczną o uprawnieniach poradni publicznej.

Ośrodek powstał w 1998 roku. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie In gremio. W Ośrodku pracują specjaliści z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego, mediacji, edukacji obywatelskiej, którzy pomagają rozwiązywać różne, w tym najtrudniejsze problemy: życiowe, wychowawcze, zawodowe. Prowadzimy działalność: diagnostyczną, terapeutyczną , szkoleniową, profilaktyczną oraz informacyjną. Jego oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych (uczniów, rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów) oraz instytucji oświatowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Przez lata swej działalności Ośrodek zrealizował wiele niekonwencjonalnych projektów i przedsięwzięć.

Stałym elementem oferty są konferencje np. „Nie tylko doplacze”, „Doły. Depresja dzieci i młodzieży” oraz z cyklu RAZEM o… . (RAZEM o agresji, RAZEM o infoholizmie, RAZEM o sektach).
Wysoka jakość usług, oparta na wypracowanych przez lata standardach, sprawia , iż z usług naszych specjalistów korzystają

więcej: www.razem.pl