Nauczanie modułowe

Jednym ze sprawdzonych spsobów łatwiejszego przyswajania wiedzy jest kształcenie modułowe. To przyjazny dla ucznia system, polegający na poznawaniu określonych zagadnień w tym samym czasie na różnych przedmiotach. Pozwala to na skuteczniejsze przyswojenie, zrozumienie przerabianego materiału oraz lepsze wykorzystanie czasu. W naszej szkole młodzież zdobywa wiedzę i kształci umiejętności realizując następujące moduły:

  • Humanistyczny (łączący język polski, historię i WOS)
  • Matematyczno (łączący matematykę, informatykę i niektóre zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych)
  • Przyrodniczy (łączący biologię, chęmię, fizykę i geografię)
  • Aktywny (dbający o zrównoważony rozwój fizyczny)
  • Językowy (realizujący te same treści w językach uczonych w szkole: angielskim, niemieckim, fracuskim i hiszpańskim)