Ocenianie kształtujące

 • uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą,
 • jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki,
 • buduje indywidualne relacje nauczyciel-uczeń,
 • wpływa na motywację ucznia,
 • daje uczniom konstrultywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki sposób mogą się rozwijąć,
 • uczy oceny koleżeńskiej i samooceny.

Nauczanie modułowe

Jednym ze sprawdzonych spsobów łatwiejszego przyswajania wiedzy jest kształcenie modułowe. To przyjazny dla ucznia system, polegający na poznawaniu określonych zagadnień w tym samym czasie na różnych przedmiotach. Pozwala to na skuteczniejsze przyswojenie, zrozumienie przerabianego materiału oraz lepsze wykorzystanie czasu. W naszej szkole młodzież zdobywa wiedzę i kształci umiejętności realizując następujące moduły:

 • Humanistyczny (łączący język polski, historię i wos)
 • Matematyczny (łączący matematykę, informatykę i niektóre zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych)
 • Przyrodniczy (łączący biologię, chemię, fizykę i geografię)
 • Aktywny (dbający o zrównoważony rozwój fizyczny)
 • Językowy (realizujący te same treści w językach uczonych w szkole: angielskim, niemieckim, fracuskim i hiszpańskim)

Nauczanie projektowe

Metoda projektów to nauczanie polegające na uczestniczeniu w wielu projektach zewnętrznych, w których nasi uczniowie muszą wykazać się kreatywnością, zaangażowaniem i nieszablonowym podejściem. Projekty, w których uczestniczymy znajdują się pod linkiem „Projekty i konkursy„.

Lekcje poza murami szkoły

Wierzymy w kształtowanie postawy badawczej i empirycznym podejściu do problematyki współczesnego świata. Uważamy, że nauka w gimnazjum powinna dostarczać jak najwięcej różnodornych doświadczeń, doznań i przemyśleń – aby nasz absolwent był dobrze przygotowany do czekającego go wyboru dalszej edukacji, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Aby osiągnąć ten cel aktywnie wykorzystujemy ofertę ośrodków edukacyjnych np. Centrum Edukacji Obywatelskiej, naukowych np. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz instytucji kultury. Jesteśmy organizatorami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, w których staramy się promować interesujący dla młodzieży sposób zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności np. Wojewódzka Liga Przyrodnicza (www.liga.gla.edu.pl) czy Bitwa na Obrazki Logiczne (www.bitwanaobrazki.pl). Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i ciekawe propozycje dlatego uczestniczymy w wymianach międzynarodowych np. Gimnazjum Filmowe w Poczdamie czy „Winter experience” w Norwegii.