Nowoczesny dziennik elektroniczny

e-Dziennik Librus to nowoczesny system pozwalający na uzyskaniwanie bieżących informacji na temat realizacji podstawy programowej, zadawanych prac domowych, planowanych prac klasowych wraz z obowiązującymi zakresami materiału, lektur oraz postępach w zdobywaniu umiejętności i wiadomości.

Korzyści dla Rodzica:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach;
  • dostęp do najbardziej przydatnych Rodzicowi i Uczniowi informacji zawartych w e-Dzienniku za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych