11162046_910648455645646_1971379907484849347_oWitam Państwa na stronie internetowej Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Gdyni. Nasza szkoła powstała 16 lat temu z potrzeby innowacyjnej edukacji, deklarowanej przez młodzież, rodziców i nauczycieli. Proponowane przez nas zmiany umożliwiają młodzieży pełniejszy, wieloaspektowy rozwój oraz łatwiejsze postrzeganie zmieniającego się w coraz szybszym tempie świata.

Naszymi celami są; indywidualny rozwój, pomoc w odnajdywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz nabywanie umiejętności niezbędnych w dalszych etapach edukacji. Osiągamy je dzięki ścisłej współpracy z rodzicami .Ważnym elementem naszej pracy z uczniami jest edukacja prospołeczna i obywatelska. Młodzież uczestniczy w wielu projektach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Staramy się nauczać interdyscyplinarnie pokazując treści podstawy programowej równocześnie na różnych przedmiotach. Preferujemy nauczanie „poza murami” szkoły . Bierzemy udział w warsztatach , spotkaniach, sesjach proponowanych przez uczelnie i instytucje zajmujące się edukacją. Prowadzimy młodzież indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno wiedzę, umiejętności i zainteresowania .
PSG jest szkołą przyjazną, kameralną, gwarantującą bezpieczeństwo Państwa Dzieciom. Uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły bez przemocy”.
Zapraszam do rozpoczęcia z nami kolejnego roku szkolnego.