W naszej szkole uczniowie uczestniczą w warsztatach z doradcą zawodowym, a także są otoczeni indywidualną opieką w tym zakresie. Rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki dotyczących sposobów rozmawiania z dziećmi o przyszłości, sposobach wspierania dziecka w sytuacji podejmowania decyzji. Uczeń razem z doradcą nakreśla wizję możliwych kierunków kształcenia opartą o wnikliwą i szeroką diagnozę: możliwości, uzdolnień i umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Warsztaty klasowe

Dzisiejszy świat stawia przed młodzieżą konieczność bardzo szybkiego i wczesnego podjęcia decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Nieraz zarówno dla uczniów jak i dla rodziców, jest to zadanie znacznie wykraczające poza ich wiedzę. Znaczącym ułatwieniem jest współpraca z doradcą. Warsztaty klasowe przeznaczone są dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Co uczeń zyskuje uczestnicząc w szkoleniu:

  • dokona wstępnej diagnozy zawodowej,
  • oceni swoje możliwości i umiejętności,
  • pozna drogi uzyskania poszczególnych kwalifikacji zawodowych,
  • pozna możliwości lokalne rynku pracy,
  • pozna trendy ogólnoświatowe w rozwijającym się rynku pracy.