W prowadzeniu Akademii Sportowej istotne jest odpowiednie zrównoważenie rozwoju sportowego i intelektualnego. Te dwie sfery nie mogą się wzajemnie wykluczać, wręcz przeciwnie, muszą się wzajemnie wspierać. Nie jest możliwe wykształcenie bardzo zdolnej sportowo zawodniczki bez podnoszenia jej wiedzy i umiejętności w szkole.

Szkoła zakłada możliwość usunięcia zawodniczki, która nie będzie spełniała wymagań edukacyjnych – co będzie równało się z zaprzestaniem treningów.

Zapraszamy dziewczynki w wieku 12-15 lat, które chcą rozwijać swoją pasję sportową i są zainteresowane w uczestniczeniu w zajęciach z piłki nożnej. Dyscyplina staje się coraz bardziej popularna w Polsce i na świecie, a szanse stawiane przed osobami uprawiającymi ten sport wychodzą daleko poza lokalne boiska.