Bezpieczeństwo w naszej szkole to podstawa

Priorytetem wśród działań naszej społeczności szkolnej jest bezpieczeństwo uczniów.

Duży nacisk kładziemy na edukację uczniów w zakresie radzenia sobie z problemami, który niesie ze sobą współczesny świat np.: agresję, przemoc – ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Propagujemy zdrowy i aktywny styl życia. Działamy w oparciu o kompleksową diagnozę stanu bezpieczeństwa przeprowadzoną przez specjalistów z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM.

3d key

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo zapewniamy przez:

  • kameralność szkoły
  • monitoring
  • dziennik elektroniczny Librus
  • wszechstronną opiekę Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM
  • udział w uczniów w licznych projektach, kampaniach społecznych i warsztatach umożliwiających nawigowanie i rodzanie sobie z problemami współczesnego świata.

W tym zakresie ściśle współpracujemy m.in. z:

  • Komendą Miejską Policji
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Akademią Ratownictwa

Posiadamy certyfikat „Szkoła bez przemocy”

logo-szkola-bez-przemocy-2