Klasa II wzięła udział w warsztatach „Kości w ruch” w Centrum Nauki Experyment oraz aktywnie zwiedziła ekspozycję stałą.