Lista jest dostępna pod adresem: https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/