Przypominamy, że trwa IV Międzyszkolny konkurs plastyczno-językowy pt. „Mój ilustrowany słownik” i zachęcamy do udziału!

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych I-III do udziału w IV Międzyszkolnym konkursie plastyczno-językowym pt. „Mój ilustrowany słownik – Mein Bildwörterbuch”.

Zadaniem uczestników jest wykonanie własnego niemiecko- polskiego słownika obrazkowego. W swoich książeczkach uczniowie mogą powinni zaprezentować słownictwo związane z tematem DRZEWA LASÓW NADBAŁTYCKICH. Technika wykonania słownika jest dowolna; może to być rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, fotografia. Należy jednak pamiętać, aby poszczególne ilustracje były podpisane nazwą niemiecką i jej polskim tłumaczeniem. Poza tym każdy obrazek powinien być na jednej kartce A4 lub A3, a minimalna ilość takich kartek to 7. Jury będzie oceniało estetykę i oryginalność wykonania pracy, poprawność językową i merytoryczną oraz zgodność pracy z tematem konkursu.

Prosimy o wyłonienie w Państwa szkole najlepszej pracy, bądź prac i dostarczenie ich do naszej placówki do 22 maja 2015 roku.
Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy złożyć w zaklejonej kopercie A4 z dopiskiem: „Mój ilustrowany słownik’’- „Mein Bildwörterbuch” do 22 maja 2015 roku na poniższy adres organizatora konkursu pocztą, droga mailową na adres slownik@gla.edu.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły:
Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni
ul. Pomorska 39/41
81- 314 Gdynia
tel.: 58 620 32 23

Informacji na temat konkursu udziela nauczyciel języka niemieckiego- p. Emilia Pankowska (pankowska@gla.edu.pl+48609317510)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 maja 2015 roku. O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Na zwycięzców czekają nagrody!